teddy bears teddy bears

 teddy bears

, ! .


»  »  » 


1 2 2

1

.

http://s.foto.radikal.ru/0705/b2/00c8e1bdf323.jpg
.

3, 5 . 200 .

http://t.foto.radikal.ru/0705/c3/51658acbe07d.jpg

200 , .

http://u.foto.radikal.ru/0705/75/7f8c80e40f2d.jpg

1. . 3 .
http://s.foto.radikal.ru/0705/77/784af28e9778.jpg

.
http://v.foto.radikal.ru/0705/65/93fed62333a5.jpg
, 0, 5 . 3 .. .http://t.foto.radikal.ru/0705/d3/a78f63dac078.jpg

, . 2 .
http://v.foto.radikal.ru/0705/cc/c6967f215516.jpg

, . .
http://s.foto.radikal.ru/0705/ad/cf202322b94d.jpg
180 . 5 .
http://u.foto.radikal.ru/0705/8e/5efae13945f4.jpg
http://v.foto.radikal.ru/0705/ab/a8ddf756c237.jpg
http://u.foto.radikal.ru/0705/f5/9d297ea1644d.jpg
: 1 . 2 , 100 ( 200) . . , .
.

http://v.foto.radikal.ru/0705/f0/f1e48b1ba2e5.jpg

0

2

Afocka , , , !!!

!!!! !

http://i006.radikal.ru/0710/89/08d095487e42.jpg

0

2019-09-15

»  »  »